Kriseår for søndagsskolene

Med et underskudd på 220.000 kroner seiler fjoråret opp som det verste i historien for Bergens Søndagsskolekrets.