Han som ville te Bergen...

Egentlig gjorde han fryktelig narr av oss mellom fjellene, Gustav Lorentzen. Men han kom tilbake te Bergen.