Kaos ved Fana stadion

Brann-kampen på Fana stadion gjorde trafikkaoset komplett. Politiet måtte bare vente til flokene løste seg.