Stor mangel på <br/>barnepsykiatere

Det er skrikende mangel på barnepsykiatere. I Helse Bergen er syv av 18 barnepsykiaterstillinger ledige.