Flere voldtektssaker, færre tiltaler

Mens antallet anmeldte voldtekter var historisk høyt i fjor, blir færre saker enn før sendt over til domstolene.