Savnet kvinne funnet i Luster

Kommunikasjonssvikt mellom turgåere førte til storstilt leteaksjon.