- Mindre skambelagt

Sosialbyråd i Bergen, Liv Røssland, tror terskelen er blitt lavere for å søke hjelp.