Krasjet ved Strusshamn

Tre personer ble skadet i en kollisjon. 80-åring til sykehus.