Krass SFT-kritikk mot Gulen-anlegg

Mangelfull kontroll, vedlikehald og merking av tankanlegget, og dårleg styring på handsaming av farleg avfall. SFT-kritikken mot Gulen-verksemda Wergeland-Halsvik er massiv.