Vil ha et åpnere universitet

Rektorkampen er i gang ved Universitetet i Bergen. Rolf K. Reed går til valg på å skape bredere allianser, blant annet mot næringslivet.