Kutter i skole, skjermer buss

Fylket skal spare 20 millioner kroner. Fylkesrådmannen foreslår kutt i videregående skoler og veivedlikehold.