Sjekket kumlokk etter tips fra vitne

Natten politiet tror Dung Tran Larsen ble drept, så et vitne en mann som oppførte seg merkelig ved foten av Lyderhorn.