Kvinneklinikken skjermes for sparetiltak

Mor og barn blir likevel ikke sendt hjem 24 time etter fødselen. Kvinneklinikken på Haukeland skjermes for de verste kuttene.