Oljen har nådd oppdretterne

Austevoll Seafood sitt oppdrettsanlegg ved Tjeldstø er tilgriset av olje. Også oppdrettere i Øygarden frykter at «Server»-oljen kommer til å grise til anleggene deres.