Byfolk på landet

Om osingane jamt ikkje var så rike, så var det ikkje fritt for at heller pengesterke bergensarar trekte til Os.