Raidet i Bergen

Nær 15 personer i Forsvaret er siktet for korrupsjon, deriblant flere på Vestlandet. I går ransaket politiet flere privatboliger i Bergensområdet.