Slått med kniv

Knivslagsmål på Landås. 45-åring med hodeskader.