Slåst om vindmøller i Bremanger

Bremanger kan få fem vindmølleparkar. To selskap konkurrerer om å byggje ut Guleslettene til eit av dei største vindkraftverka i landet.