Samlet for første gang

Dette bildet er historisk: For første gang møtte Sjøforsvarets to nye fartøytyper hverandre i rom sjø.