- Truer lokaldemokratiet

Trusler mot lokale myndighetspersoner kan også være trusler mot lokaldemokratiet, sier Øyvind Tenold, leder for PST i Hordaland.