Bergen får nytt odontologibygg

I dag kom endelig beskjeden: Regjeringen setter av 60 millioner kroner til nytt odontologibygg i statsbudsjettet for 2009.