Røykutvikling på Galleriet

Flere på Holbergstuen skal ha kjent røyklukt.