Nå kommer nye og enklere pasientbrev

Sosial- og helsedirektoratet tok nylig initiativ overfor helseforetakene for at pasientene skal få bedre og mer lettfattelig informasjon.