Bedre rutiner på Gardermoen

På Gardermoen er det klare retningslinjer for bæring av passasjerer. De ansatte får opplæring og oppfølging av ergoterapeuter.