Mistillit til politiet

Oppunder 200 mennesker demonstrerte i går i Bergen mot henleggelsen av politidødsfallet i Trondheim.