Mindre syke med økt håndvask

Hyppigere håndvask kan være årsaken til høstens nedgang i både luftveisinfeksjoner og magesjau.