Politidirektøren vil ha færre politidistrikter

Politidirektør Ingelin Killengreen mener det er umulig å bekjempe de nye organiserte kriminalitetsformene i Norge uten en helt ny organisering av politiet.