- SFT visste godt

Myndighetene var fullt informert om Vest Tanks planer, mener forsvarer.