Landås mørklagt etter kabelfeil

Også trafikklysene var ute av drift.