Kirurg fjerna feil bein

Fylkeslegen kritiserer internkontrollen i Helse Førde etter at ein kirurg fjerna feil bein frå handleddet til ein pasient.