Passer på kommunene

Fylkesmannen har ansvar for at nasjonale føringer for areal og miljøpolitikk blir ivaretatt i kommunenes planer.