Strid om småkraft-nei

Ivar Kristiansen i Høyre mener lokalpolitikerne blir overkjørt når Lussand Kraft stoppes. Han vil ta opp saken i Stortinget.