Fagforbundene støtter ledelsen

De største arbeidstakerorganisasjonene mener flere konflikter burde vært håndtert internt ved Sandviken sykehus.