Helsefarlig på Fridalen skole

Helsevernetaten anser inneklimaet på Fridalen skole som helsefarlig, og forlanger at forholdene bedres innen en måned.