Personlig avtale på 16 mill.

Vest Tanks daglige leder ville fått 16 millioner kroner ved salget av tankanlegget. Drømmen gikk opp i røyk.