SAS-piloter vurderer å anke oppsigelse

Ti piloter over 60 år vurderer å anke, etter at SAS i Norge har fått rettens medhold i at oppsigelsene i 2008 var lovlige.