Krasjet bilen, kom ikke ut

Mannen satt over fire timer i krasjet bil på Krokeide. Brannvesenet måtte bryte opp dørene.