- Berg-Hansen bare unntaksvis inhabil

Justisdepartementet mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) bare unntaksvis vil være inhabil i saker av generell karakter.