• 3. august: Vesle Olsok. Primstavmerket er en øks, noe mindre enn den som markerer olsok 29. juli.

Merkedager i august

Før vi fikk vår trykte kalender var det primstaven som gjorde nytten.