Ville jobbe med barn på institusjon

Tidlig på 1990-tallet tok den siktede Lommemannen kontakt med banevernet. Han ønsket å jobbe med barn og unge som bodde på institusjoner.