Moltu: - Andre har valgt dem

– Min kone og min mor har valgt å engasjere seg i politikken. Det er deres eget valg og ikke mitt.