Elever vil slippe PC på skolen

Få land har flere PC-er i hjemmene og i skolen enn Norge. PC-bruk svekker karakterene, sier forskere. - Kast PC-en ut av klasserommet, ber elevene.