Fotgjenger påkjørt

Påkjørt ved butikk - person skadet.