Front mot front i Fana

Politiet beslagla førerkoret til den ene føreren (81).