Vil ha veiprising - og bompenger

Statens vegvesen mener at rushtidsavgift og bompenger bør kunne innkreves samtidig i samme område.