Overgrep mot stedøtre

En 49-åring skal ha begått grove seksuelle overgrep mot sine to stedøtre fra de var rundt 12 år. Mannen har delvis erkjent overgrepene.