Spår 6000 flere jobber<br/>i Hordaland dette året

Går det slik optimistiske bedriftsledere tror, kan vi få 6000 flere arbeidsplasser i Hordaland før året er omme.