Reagerer på megler

Det er ikke bare hytteeieren som pådrar seg kommunens og Fylkesmannens vrede.