Luguber iPod-selger

Flere kunder er rasende etter å ha kjøpt falsk iPod på QXL. Men QXL vil ikke stoppe selgeren.