Fylket sparer ikkje på anbod

Svindyre eigedomskjøp, betre rutetilbod og høge krav til kvalitet gjer at Hordaland fylkeskommune kanskje ikkje sparer pengar på anbod i kollektivtrafikken.